พาสปอร์ตหายในต่างประเทศ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี!!


ระหว่างทริปท่องเที่ยวอันแสนสุข เหตุการณ์ที่ใคร ๆ คงไม่อยากเจอเป็นแน่แท้ คือ “พาสปอร์ตหาย” ไม่ว่าจะเป็นหายด้วยความเลิ่นเล่อของเราเอง หรือโดนโจรขโมยก็ตาม เพราะพาสปอร์ตเปรียบเสมือนเอกสารยืนยันตัวตนในต่างประเทศ และใช้ในการเข้า – ออก ประเทศ ถ้าพาสปอร์ตหายแล้วละก็ การเดินทางเป็นอันต้องหยุดชะงักไป หรือถ้าต้องกลับประเทศภายในวัน สองวัน ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ได้ บทความนี้ Allianz Travel จึงขอพาผู้อ่านไปดูกันว่า ถ้าพาสปอร์ตหาย เราจะรับมืออย่างไรบ้าง? ต้องดำเนินการเรื่องกี่ขั้นตอน และใช้เอกสารอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

ก่อนอื่นเลย พาสปอร์ตหาย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย และอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้นแล้ว ก่อนเดินทาง ควรเตรียมความพร้อมก่อน โดยการเตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อม ได้แก่

  • สำเนาหน้าพาสปอร์ต + วีซ่า
  • สำนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
  • รูปถ่ายติดบัตร
  • ประกันการเดินทาง (ถ้ามี)

ระหว่างที่เตรียมเอกสาร ควรเตรียมเอกสารหลายชุด และแต่ละชุด ควรจัดเก็บในกระเป๋าเดินทาง หรือสัมภาระที่แตกต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยง ในกรณีกระเป๋าเดินทางหาย เมื่อพาสปอร์ตหาย จะได้มีเอกสารไปแจ้งควาและทำพาสปอร์ตใหม่

ในระหว่างท่องเที่ยว เมื่อทำพาสปอร์ตหาย ให้ทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1.  เมื่อทำพาสปอร์ตหาย ไม่ตื่นตระหนก ให้เปิด Google Map เพื่อหาสถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ และรีบแจ้งความพาสปอร์ตหายให้ไวที่สุด โดยต้องระบุกับตำรวจให้ชัดเจนว่า พาสปอร์ตหาย (Lost) หรือถูกขโมย (Stolen)
  2.  เมื่อแจ้งความกับสถานีตำรวจแล้ว ให้นำใบแจ้งความพร้อมเอกสารสำคัญที่แสดงการมีสัญชาติไทยของตนเอง หรือเอกสารทะเบียนราษฎร์ที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และอื่นๆ ไปติดต่อที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และบางครั้ง ถ้าเราต้องการกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับพาสปอร์ตได้ ให้ขอสถานทูตหรือสถานกงสุลออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทย โดยจะใช้ได้แค่ครั้งเดียว แล้วจะหมดอายุเมื่อเดินทางถึงไทยComment